«Η Σιωπηλή Επανάσταση»: Μια ταινία-σταθμός απέναντι στην κρατική βία