Κατάληψη! Η εβδομάδα που μας πέρασε μέσα από τη ματιά του Χριστόφορου Ζαραλίκου