Λίνα Βερτμίλερ: Σημείο αναφοράς για την Εβδομη Τέχνη και το πολιτικό σινεμά