«Μαϊσάμπελ»: Μία ταινία για τη συμφιλίωση και την αποκήρυξη της ένοπλης βίας
COURTESY FILM FACTORY