Μαρκουλάκης: Όσοι έχουν κακοποιήσει είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που δεν έχουν κακοποιήσει