Μεγάλη πορεία από καλλιτέχνες στο κέντρο της Αθήνας