Μεγάλη πορεία από καλλιτέχνες στο κέντρο της Αθήνας
SPUTNIK