Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού: Ημέρα Δράσης για τους ανθρώπους της Τέχνης