Σπάικ Λι: Εάν ξυπνήσουμε, μπορεί να διδαχθούμε από την Ιστορία