Ταινιοθήκη Ελλάδας: Αφιέρωμα στο πλούσιο έργο του Παντελή Βούλγαρη
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ