«Θα θέλω να τους πάρω όλους αγκαλιά και δεν θα μπορώ»