Το Ακροπόλ να παραμείνει ανοιχτός δημόσιος χώρος αφιερωμένος στις τέχνες, χωρίς αποκλεισμούς