Ένα μήνυμα παλιό όσο ο χρόνος, αγνή αγάπη: Μια συλλογή για την αγάπη μεταξύ ανδρών