Νέα (4η) καταδίκη της Ρωσίας για παραβίαση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων