Καρχαριοειδές εντοπίστηκε στη μαρίνα Γλυφάδας
SCREENSHOT / X