Ιστορίες χωρίς φωνή: “Τον βασάνισαν και τον έφαγαν”
AP PHOTO PHIL MARCELO