Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 100% τεχνητό χιόνι με συνέπειες σε περιβάλλον και βιοποικιλότητα