Αν οι εξοργιστικές παρατυπίες βαθμολογούνταν, η υπουργός πολιτισμού θα έπαιρνε άριστα