Απλήρωτοι και 5.000 λιγότεροι μπροστά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας στο ΕΣΥ