Απογευματινά χειρουργεία: Μόνο με μετρητά για επέμβαση στα δημόσια νοσοκομεία!