«Ας μην νικήσουμε ποτέ θα πολεμάμε πάντα» για κάθε Βασίλη!