Χωρίς συγγράμματα οι φοιτητές λίγες ημέρες πριν την εξεταστική