«Κ@λ@παιδα» χαρακτηρίζει δικαστικός τους μαθητές που κάνουν καταλήψεις…