Διάκριση εις βάρος ανάπηρης εκπαιδευτικού: Την όρκισαν ξεχωριστά στο πεζοδρόμιο