Εκδικητική απόλυση βιολόγου από τη Βιοϊατρική επειδή αποκάλυψε τα κρούσματα μεταξύ εργαζομένων