Εμβόλια: Δύο εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Ασφάλειας & Διακίνησης