Επειδή έφυγε ένας δεν ξεμπλέξαμε με την άκρα δεξιά