Φ. Γεννηματά: Δεν υπάρχει χώρος για το φασισμό στη ζωή μας