Φοιτητές: Ανοιχτές σχολές με ασφάλεια και ενίσχυση, χωρίς αστυνομία