Γ. Στεφανάκης (ΚΚΕ) στη ROSA: Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη να ζουν σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας