Για τον πρωθυπουργό είναι παρωχημένη η ιδέα μόρφωση, δουλειά, σύνταξη (Video)