Η κυβέρνηση ετοιμάζει ειδικό σώμα της αστυνομίας και στα ΜΜΜ