Η Περιφέρεια Αττικής μετά το γλέντι ξηλώνει τις «Αρειανές» πινακίδες από το Πεδίον του Άρεως