Η θεωρία του «αγέννητου παιδιού» στα σχολεία με σφραγίδα Κεραμέως