Καλοκαιρινά δράματα στη δεξιά πολυκατοικία: Παραιτήσεις λόγω «τοξικότητας» & «διαγραφές σεισμός»