Κριθαρίδης: Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι οι ιδέες της ΧΑ παραμένουν ακόμα ζωντανές