Λινού για εμβολιασμό πολιτικών: Σε έναν πόλεμο σώζεις πρώτα τον βασιλιά