Μ. Κριθαρίδης στη ROSA: Η κυβέρνηση οδεύει στην περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού