Με άρθρο επιτρέπεται στην Εκκλησία να διακανονίζει όπως θέλει τα χρέη της