Μέσα σε έναν χρόνο 5000 λιγότεροι εργαζόμενοι στην Υγεία!