Μετά την κατακραυγή και τον διεθνή διασυρμό, τέλος στον εμβολιασμό κυβερνητικών κατά προτεραιότητα