Μετρό: Σύσταση για σιωπητήριο στους εργαζομένους για τις συνθήκες λειτουργίας – Καταγγελία για ελλιπή μέτρα προστασίας