«Νέα Δημοκρατία: Από τον κορονοϊό στην γαλέρα μέσω ατομικής ευθύνης»