Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εναντίον της κυβέρνησης που εξαίρεσε τους γιατρόυς από το έκτακτο δώρο