Ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε» να μονιμοποιήσει τους εντατικολόγους