Όχι απλώς δεν είναι αθώοι, είναι απόλυτα ένοχοι, ο αγώνας μας όμως πρέπει να συνεχίσει