Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου