Πελετίδης: Ανεπιθύμητος ο εκπρόσωπος των φονιάδων των λαών Αμερικανός Πρέσβης