«Πέντε μήνες τώρα υπήρχε χρόνος να προετοιμάσει η κυβέρνηση το διαλυμένο ΕΣΥ, αλλά δεν υπήρξε πολιτική βούληση»