Πώς η Κεραμέως παραδίδει την Παιδεία στα ιδιωτικά συμφέροντα