Ποτάμι αλληλεγγύης για να μείνει η ΒΙΟΜΕ σε χέρια εργατών!